Rambølls nye hus gav bedre rekruttering

Medie: By & Havn

2012: Ørestaden har en stærke erhvervsprofiler, som By & Havn bad mig skrive om. En af dem jeg er mest begejstret for er Rambøll, hvis nye hus er visionært for miljøet, rekrutteringen, ideudviklingen.

Rambølls nye hovedsæde et af Danmarks mest imponerende erhvervsdomiciler, hvor intet er tilfældigt. Rambøll har endda fået en pris for det. Rambøll vil gå foran med miljø og design, og Rambølls rekruttering går nu langt nemmere efter de flyttede til Ørestad.

Af Keld Broksø

Haakon Löe, Rambøll Danmarks markeds- og udviklingsdirektør, føler sig sat lige i centrum. Hans kontorudsigt er til Skandinaviens vejkryds, som han kalder krydset i Ørestad. Herfra går trafikken mod lufthavnen, København, Skåne, og resten af Ørestad. Og herfra trækkes i trådene for 10.000 medarbejdere globalt i ingeniør-, design- og rådgivervirksomheden. 1.400 har siden 2010 arbejdet i det ny hus i Ørestad med miljø og design i højsædet. Haakon Löe gør med glæde status, for han var med i planlægnings- og byggefasen: Rambøll fik med huset lettere ved at rekruttere. Huset tiltrækker folk mere end fire spredte adresser i Virum og Nørregade før kunne gøre.

- Det halve Danmark kører jo forbi og opdager, hvor stor Rambøll er, siger Haakon Löe.

- Ørestad har også et opland, som nu ikke blot er 1,7 millioner mennesker, men 3,7 millioner i hele Øresundsregionen, som vi kan rekruttere fra, siger Haakon Löe, som også er formand for Øresundsinstituttet. Men han tror ikke på, at hele det sydsvenske marked kan klares fra Ørestad.

- Det kræver en lokal partner at forstå et lokalt marked, siger han, og Rambøll er også i Malmø.

De oprindelige medarbejdere havde dog også forbehold overfor flytningen.

- Vi tog mange diskussioner og gav os god tid til dem. Mange syntes det var langt at flytte i forhold til, hvor de boede. Vi betaler nu fri P-plads i tre år, hvis nogen ønsker det. Vi har forbedret forholdene for cyklisterne med bad og cykelkælder. Vi har tradition for at drøfte tingene, og det vil jeg også anbefale andre, siger Haakon Löe.

Masser af jobs
Rambøll har brug for rekrutteringseffekten som leverandør inden for byggeri, transport, energi, miljø, olie/gas og management. På Rambølls jobside var der i januar 2012 godt 200 ledige job - især til ingeniører i olie- og gas forretningen. Krisen er nådig mod Rambøll. Rambølls omsætning i Danmark er ca. 2,5 mia. kr., mens koncernen internationalt har rundet 6 mia.

Bag Rambølls glasfacade er det som en pulserende bymidte, som er et stærkt tilskud til deling af den viden, der er virksomhedens råstof. Indskudte dæk og balkoner samt især den centrale trappe fra stuen til 5. sal får huset til at summe af synlig aktivitet gennem al glasset. På de forskudte trapper passerer ansatte hinanden som var det en hovedgade.

- Ideen er, at folk skal mødes og udveksle ideer. Det giver også mindre surhed. Man møder altid folk, som har en ny ordre eller andet at glæde sig over. Det smitter, mener Haakon Löe.

Humøret bæres også frem af en café, fitnesscenter og månedlig morgensang. Og mødelokaler ses ud mod gangarealerne. Haakon Löe ville pirre nysgerrigheden - for hvad snakker de mon om? Kan jeg bidrage? Ledelsen ønsker, at man interesserer sig for hinanden. Og holdninger har Rambøll mange af for firmaet er som katten - helt sin egen. Alle berørte inddrages i udviklingsplaner, også flytningen, og man udfører planerne på sin egen måde. Det gør ejerforholdene muligt: 93 % af Rambøll er fondsejet, og kan altså ikke dikteres af kapitalfonde eller aktionærflertal.

Det grønne hus
Holdningerne er også grønne. Huset skulle blive et referenceprojekt, hvor grønne projekter kun havde tilbagebetalingstider på 4-6 år.

- Vi skal ikke rådgive om noget, vi ikke selv lever efter. Alle løsninger passer til ønsker, behov og placeringen i Ørestad, forklarer projektchef for indeklima og miljø, Dan Bomholt Andersen.

Man ser derfor forgæves efter husvindmøller eller solceller. De var ikke økonomisk bæredygtige her. Men der er masser af andre grønne løsninger: I kælderen står grundvandskøleanlægget, som har rør 100 meter ned. De sørger for køling, så man sparer aircondition. Regnvand samles op til toiletskyl. Lyset reguleres efter styrken af dagslyset. En dobbelt glasfacade mod motorvejen fjerner støj og giver ekstra isolering. Affaldssortering sikrer affald til biogasproduktion. Og et ventilationssystem i atriummet genbruger varmen i luften om vinteren. Om sommeren ledes varm luft ud gennem åbninger i taget.

Er husets mission så lykkedes? En lakmustest er, at huset i Ørestad er blandt verdens bedste kontorbyggerier. Rambøll kom med i opløbet om prisen, World Architecture News Award 2010, fordi bygningen er helhedsorienteret, åben og fleksibel. En anden test er, at der dagligt er 300 gæster til kursus eller møder. Mange går derfra som ambassadører for virksomheden. Hertil kan man også frit gå ind fra gaden og bruge cafeen.

- Mange synes det er sjovt at komme her, fornemmer Haakon Löe med en tydelig stolthed over de 40.000 kvadratmeter, som er tegnet af Dissing+Weitling ? og lejet af SEB Pension, som havde sikret sig lejekontrakten med Rambøll inden de skød en milliard i byggeriet.

Haakon Löe sammenfatter, hvad Rambøll vil med det hele:

- Vi vil bidrage til et bedre liv med fokus på voksende byer, sundhed og uddannelse. Og vi vil skabe mere for mindre - med bæredygtige løsninger. Optimering betyder flere penge til at skabe et bedre liv, slutter Haakon Löe.