Pokkers! Jeg fik jo ikke sagt det jeg ville! Foredrag om presseforhold og effektiv kommunikation

Erhvervsliv og organisationer kan kopiere pressens metoder til at formidle budskaber effektivt. Det kan der være god grund til, når pressen og offentligheden støder sammen. Der står den interviewede part alt for tit med en uforløst forklaring, og kan kun sige "Pokkers! Jeg fik jo ikke sagt det jeg ville!"

Journalister har aldrig været mere aggressive efter at finde huller i virksomheders, organisationers og enkeltpersoners forklaringer. Forklaringerne er vigtigere end nogensinde, hvis man vil fremstå sandfærdig, troværdig og dynamisk - og man vel at mærke har noget at have det i! Fungerer det ikke, så er man dømt ude. I værste fald må butikken lukke. Men kilderne kan kopiere pressens metoder, så budskaberne når ud over rampen og giver værdi. Foredraget er for både ledere og medarbejdere med forrygende morsomme eksempler fra en medieskabt hverdag. Ring for at få pris og tidsramme.

Baggrund

Keld Broksø har en snes års erfaring som journalist på bl.a. Politiken, Jyllands-Posten og de seneste 16 år også som coach i kommunikation, medietræning, PR og krisestyring for bl.a. erhvervs- og organisationsledere, medarbejdere samt forskere på Københavns Universitet.


Udtalelse om mediearbejde for virksomheder:

"Keld Broksø er fleksibel, dedikeret til sin opgave, viser entusiasme og indlevelse og er god til at møde sin kundes behov. Jeg bruger også gerne i fremtiden Keld Broksøs journalistiske kompetencer fordi jeg er sikker på at opgaven løftes til et professionelt højt niveau når han er en del af holdet."
Vibeke Hartkorn, Vibeke Hartkorn Kommunikation, Februar 2010