Plejen er i digital revolution

Medie: Nyhedsinformation for social- og sundhedssektor

2010 – august: IT-indkøb for millioner ved at indtage fremtidens plejehjem. Både de ansatte og brugerne må forvente nye muligheder og arbejdsgange med IT, og bl.a. København sætter nu et nyt system med nye brugermuligheder i udbud for et tocifret millionbeløb.

Af Keld Broksø
keld@kb-kommunikation.dk

Plejehjem og hjemmeplejen er blevet storindkøbere af IT i en hastig, digital revolution. København går netop nu i udbud med nye IT-løsninger og ny brugeradgang til IT-systemer for minimum et tocifret millionbeløb. Og bl.a. Aalborg giver det vigtigste, nye IT-projekt, "Fremtidens Plejehjem," byggestart næste år.

- Der er kommet en voldsom parathed over for IT i plejen. Vores konklusion er, at begrænsningerne måske er hos os i plejen – og ikke så meget hos brugerne, fastslår ældrechef Kristian Cronwald fra Aalborg Kommune.

"Fremtidens plejehjem" bliver med bl.a. interaktive, trykfølsomme skærme til dagsprogrammer, billeder, film - og man kan også ringe op på skærmene og installere webcam, så man kan se dem man taler med – evt. via Skype. Også de ansatte skal bruge skærmene i Aalborg.

- De kan skrive på skærmene om de gamle får deres medicin, og de kan sende beskeder til næste vagt. Skærmene bliver også arbejdsredskaber, fastslår Kristian Cronwald.
Kommunernes Landsforening og regeringen nævner ny digitalisering i en aftale om kommunernes økonomi for 2010. Et eksempel er videokonsultation. En fortaler for det er Jane Clemmesen, som er specialist i sundhed og IT.

- IT kan forbedre arbejdsgange og give borgeren bedre livskvalitet, så gamle ikke skal bruge lange ventetider på hæslige ambulatorier, og lange transporter til hospitalerne for at blive tilset 5-10 minutter. Det kan ske via videokonsultationer eller e-mail, beretter hun.

Læs "IT for millioner indtager fremtidens plejehjem" side XX
Læs leder "IT-revolutionen kan bremse tidstyranniet" side XX