Øresundsregionen - politisk fiktion og skinbarlig virkelighed

Det var et politisk prestigeprojekt at bygge Øresundsbroen i 2000. Siden har det i høj grad været et politisk projekt at modarbejde Øresundsregionens fulde potentiale og opblomstring med inerti, ubeslutsomhed og skræk for egne visioner og indholdsløse skåltaler. Tænk nu, hvis erhvervsliv og borgere virkelig fik udnyttet potentialet!

Foredraget giver et par bud på det. I foredraget hives eksemplerne på over 15 års debat også frem med humor og galgenhumor, så muligheder og bremser på Øresundsregionen står klart for tilhørerne. Men de fremskridt, som er sket, hives sandelig også frem.

Der er luft til debat og spørgetid. Foredraget handler om Øresundsregionen og et politisk projekt, som ingen kunne overskue, da det var ved at blive virkelighed.

Baggrund

Keld Broksø har i 15 år været Københavnsredaktør for Rapidus.se. Det er et abonnementsbetalt, elektronisk nyhedsbrev om vækstvirksomheder i Øresundsregionen og den tilhørende politik. Her har han skrevet over 100 lynanalyser/kommentarer om Øresundsregionens udvikling. Han har bistået Øresundskomiteen som co-writer på udviklingsstrategien ØRUS, og var i februar 2011 bl.a. ordstyrer ved konferencen hos Nordisk Ministerråd om "Vækst og Udvikling i Øresundsregionen" her med deltagelse af bl.a. daværende finansminister Claus Hjorth Frederiksen, Københavns overborgmester Frank Jensen samt tidligere formænd for Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen og formand for Region Skåne, Pia Kinhult. En lignende konference var Keld Broksø ordstyrer på ved Landstingssalen på Christiansborg i 2013.

I foredraget bliver Keld Broksøs virkeligheds-version fra Øresundsregionen leveret uden andet filter en sund fornuft og virkelighedens begrænsninger. Der er lagt op til debat!


Referencer

I vores erhvervsnetværk som består af beslutningstagere fra forskellige virksomheder har vi brugt Keld Broksø til at komme med et foredrag med det formål at forøge vores viden om Øresundsregionen og de fremskridt eller mangel på samme som er sket siden vi fik Øresundsbroen for over 10 år siden. Keld lykkedes at gøre os en del klogere på regionen gennem et faktuelt og indlevede foredrag i en kombination af fakta og humor.

Michael Brøndum Hansen, Netværket PIL-32, Sektionsdirektør Byggeteknik & Indkøb i NCC Construction Danmark A/S, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup.

"Keld Broksø har deltagit som samtalsledarare under Öresundskomiteens rundabordsamtal med det danska näringslivet i kartläggningen av gränshinder för näringslivet i Öresundsregionen. Keld Broksø har även varit moderator under Öresundskomiteens och Gränshinderforums tillväxtkonferens för näringslivet i Öresundsregionen på Nordiska ministerrådet den 7 februari 2011, cirka 100 åhörare, med bland annat Finansminister Claus Hjort Frederiksen, Överborgmästare Frank Jensen och Dansk Industris direktör, Lars B Goldschmidt, som deltagare. Keld Broksøs insats som moderator var mycket uppskatta av publiken då han var mycket påläst i ämnet och på ett föredömligt sätt ledde diskussionerna mellan uppläggshållare och publik efter föredrag och paneldebatt."

Claes Håkansson, Senior Advisor, Öresundskomiteen