Milliardprojekter skal bremse kaos over Øresund

Medie: Licitationen

Dagbladet Licitationen 2010: Opslag om, at tre års arbejde med den hidtil største kortlægning af trafik over Øresund er slut i projektet IBU-Öresund.

Der er brug for integration i Øresundsregionen. Rapporten ønsker tunneler over Helsingør-Helsingborg samt udbygning af bl.a. Ring 5 mod Femern.

Tre års arbejde med den hidtil største kortlægning af trafik over Øresund er slut i projektet IBU-Öresund. Rapporten ønsker to tunneler over Helsingør-Helsingborg samt udbygning af bl.a. Ring 5 mod Femern. En del - herunder tunneler mellem Helsingør og Helsingborg - er selvfinansierende med brugerbetaling.

Af Keld Broksø
keld@kb-kommunikation.dk

Malmø. Der skal satses for lidt over 100 milliarder til trafik i Øresundsregionen. Malmøs netop indviede Citytunneln til lidt over 7 milliarder, som åbner for passagerer på søndag, rækker slet ikke, når blikket rettes mod 2030. Øresundsbroen kan heller ikke klare trafikpresset, når Femern-forbindelsen åbner i 2020.

Øresundsregionen må ikke sande til i trafik, mener projektet IBU-Öresund. Nogle forslag er hørt før, men ikke alle. Forskellen er især en storeuropæisk dimension og tyngden af arbejdet bag de rapporter til samlet 33 millioner, som nu skal bakke dyre beslutninger op: Alene to tunneler fra Helsingør til Helsingborg (kaldet HH-forbindelsen) til henholdsvis bil, tog og godstransport, vil koste 32 milliarder kroner. Her er planlagt persontog i den nordligste tunnel mellem de to bykerner - samt en sydligere tunnel til godstog og biler. Hertil kommer udvidelse af både vej og bane i en Ring 5 fra Helsingør til Høje Taastrup og Køge inden det sidste stykke mod Femern Forbindelsen. Og endelig kommer nye, svenske vejanlæg samt baner til højhastighedstog.

Forslagenes baggrund i IBU-Öresunds rapporter er dyster: Antallet af bilpendlere over Øresundsbroen vente at stige med 100 procent de næste 30 år, ligesom antallet af lastbiler på Øresundsregionens veje ventes fordoblet. Og når Femern Bælt-forbindelsen står klar i 2020, vil godstransporten over sundet nærme sig 11 millioner tons per år. Det er en tredobling fra i dag.

Der er tale om den største kortlægning nogensinde af Øresundsregionens trafik i det dansk-svenske projekt IBU Öresund (Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen), som netop er præsenteret på en konference på Hotel Hilton i Malmø. Projektet er ledet af Regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland sammen med 25 partnere ? bl.a. danske og skånske kommuner.

Fremtidsdrømmen er blandt andet, at turen i højhastighedstog fra Stockholm til Hamborg kan gøres på kun fem timer. Det gælder dermed projekter tænkt i et storeuropæisk regi, hvor Øresundsregionen får rollen som den stærke storbyregion i Nordeuropa.

Selvfinansiering
Projektleder Charlotte Lindström, chef for afdelingen for planlægningsstrategier under arbejdet, påpeger, at man hidtil har fokuseret på enkeltsager og ikke på, hvordan Øresundsregionens infrastruktur skal fungere sammen og med Europa. Derfor skal de nye, velunderbyggede rapporter presse regeringerne til at tage samarbejdet over sundet alvorligt nu. Charlotte Lindström understreger, at den gode nyhed fra rapporten er, at HH-forbindelsen er selvfinansierende ved brugerbetaling som på Øresundsbroen. Den kan endda finansiere en del af Ring 5.

Yderligere et argument for store investeringer i Øresundsregionen er, at der i løbet af få år kommer en akut kapacitetsbrist for godstransporter.

Formanden for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S), mener den danske og svenske regering nu må begynde med en HH-förbindelse.

- Danske planer forholder sig ikke til HH-forbindelsen. Det er et stort problem for det gør man i Sverige. Det nytter ikke, at Region Hovedstaden bliver en del af udkants-Europa, siger hun.

- Vi skal satse mere på en grøn transportkorridor og på Øresundsregionen. Vi prioriterer tre projekter: En letbane langs Ring 3, så vi binder Storkøbenhavn sammen. En Ring 5 for vej og bane sammen koblet med HH-forbindelsen - og desuden højhastighedstog, så København-Oslo og København-Hamborg forbindes med det europæiske højhastighedsnet. Ring 5 vil alene koste 19 milliarder ? heraf er 4 milliarder til tunneler under naturskønne omgivelser, siger Vibeke Storm Rasmussen, som dog ikke afskrækkes af priserne ? heller ikke af 32 milliarder for HH-forbindelsen.

- Vi er nødt til at gå mere aggressivt til værks nu efter rapporten. Gevinsten vil opveje omkostningen, så det er en god forretning. Mange kan ikke se det i Danmark, og nu er det vigtigt at overbevise dem, mener Vibeke Storm Rasmussen.

Resten af Sjælland med
Med en HH-forbindelse og udbygning af Ring 5 følger ifølge rapporten også udbygning af veje og togbaner fra ?udkants-Sjælland?. Dermed er det ikke et snævert Øresundsprojekt, men udbygning af infrastruktur i periferien vil også øge den totale trafikmængde mellem Danmark og Sverige. Bl.a. er Storstrømsbroen lige nu en begrænsende faktor. Henrik Holmer, Vordingborgs borgmester og formand for kommunesamarbejde KKR Sjælland, påpeger netop, at så snart man kommer uden for Hovedstaden, så kniber det med infrastrukturen. Derfor skal kommuneplanerne ændre fokus.

- Vores kommuneplaner frem til 2030 skal tage højde for de kommende trafikudbygninger, så vi også er en del af Øresundsregionen. Det betyder, at vi skal arbejde for dobbeltspor i jernbaner, og parker- og rejs-anlæg ved stationerne. Det er vigtigt med et fintmasket net helt til Rødby, siger Henrik Holmer.

Det bedste afkast af investeringerne fås ifølge rapporterne netop ved at adskille langsomme godstog fra hurtigere persontog, hvor det er muligt. Et godstog på Øresundsbroen kører nemlig så langsomt, at to til tre Øresundstog kan passere på samme tid.

Helsingørs og Helsingborgs borgmestre, Johannes Hecht Nielsen og Peter Danielsson, er rørende enige om HH forbindelsen, som netop har den adskillelse. Manglen på et optimalt, mobilt arbejdsmarked mærkes nemlig allerede i en udvikling mod flere pensionister i Danmark og et voksende antal unge på den svenske side.

- Vi mangler ung arbejdskraft, men færgerne tager for lang tid til at få nok svenskere over. Det er fjollet, at det danske og svenske togspor kører så tæt på hinanden uden at kunne komme over, siger borgmester Johannes Hecht Nielsen.

Vibeke Storm Rasmussen konstaterede, at det er en hæmsko at man ikke regionalt kan træffe beslutninger, som synes indlysende rigtige.

- Hvis alt bremses af staterne, så har vi godt nok lavet selvmål, mener hun.

DI presser på
Michael Svane, direktør for transport og infrastruktur hos Dansk Industri (DI) understreger, at det videre politiske arbejde kræver, at Øresundsregionen taler med én og samme stemme.

- Øresundsregionen er for lille. Vi må orientere os videre ud, påpegede han og fremhævede, at IBU-Öresunds forslag til infrastruktur netop vil sikre en kritisk masse. Den opnås ved, at Øresundsregionens 3,7 millioner borgere bindes til Østjyllands byområder med 1,2 millioner og Hamborg-regionens 4,3 millioner. Derved er der en kritisk masse på 9,2 millioner borgere, som kan markere sig på europæisk topplan.

- Målet er ikke at fordele den eksisterende lagkage, men at gøre lagkagen større, fastslår Michael Svane.

Borgmestre vil have flere fusioner

Erhvers- og turistorganisationer skal som havneselskaberne fusionere for at bakke store trafkinvesteringer over Øresund op, mener Malmøs og Københavns borgmestre.

Af Keld Broksø
keld@kb-kommunikation.dk

Malmøs borgmester Ilmar Reepalu og Københavns overborgmester, Frank Jensen, ser positivt på HH-forbindelsen, men er kritiske overfor den markedsføring af Øresundsregionen, som skal følge milliardsatsninger på infrastruktur over Øresund. De vil udvide de gode erfaringer i fusionsmodellen fra Copenhagen Malmö Port til også at lade Copenhagen Capacity, som tiltrækker udenlandske virksomheder og investeringer til København, samt turistorganisationen Wonderful Copenhagen fusionere med søsterorganisationerne i Malmø og øvrige Skåne. Ilmar Reepalu siger, at det kan dreje sig om Business Region Skåne og Malmö Turism (en afdeling i Malmö Stad) på den skånske side, som skal indgå i fælles organisationer.

- Vi er ikke så gode til at lave lobbyarbejde sammen. Vores region lykkes ikke, når vi skændes. Det er vigtigt at få en fælles stemme, understreger Frank Jensen.

De to borgmestre har drøftet mulighederne sammen, og Frank Jensen er medlem af Copenhagen Capacitys bestyrelse, hvor han også har taget fusionsplanerne op.

- Økonomiske ejerforhold gør, at man ikke uden videre kan slå organisationerne sammen. Derfor ser vi nu på en model med en politisk overbygning, som kan drive processen frem mod fusionerne. Politisk må vi gå foran og udstikke en retning, siger Frank Jensen.

Fakta fra IBU-Öresund undersøgelsen

  • Rapporten har fire delundersøgelser om infrastruktur, det internationale knudepunkt, Femern forbindelsens påvirkning - samt transportanalyser.
  • Pendlingen over Øresund er syvdoblet på 10 år. Fra 2010 til 2030 ventes yderligere fordobling af bilpendlere og lastbiler på regionens veje fordobles de næste 30 år.
  • Blandt forslagene er HH-forbindelsen i to tunneler (til persontog samt til godstoge og biler), større hastighed på regionaltog samt baneanlæg til højhastighedstog, udbygning af bl.a. Ring 5 samt og øgning af godsmængden i Danmark på tog idet Danmark nu kun har 8 % mod Sveriges 35 %. Også Københavns Lufthavn skal styrkes.
  • Pendlingen over Øresund fortsætter med at stige, men bygges også en HH-forbindelse vil den vokse yderligere 40-50 %.
  • IBU-Öresund vil bremse Øresundsregionens trafikkaos, som medfører tabte investeringer, tab af adgang til arbejdskraft og tab af vækst.