Konkurser skærper fokus på økonomistyring

Medie: Licitationen november 2014

Flere konkurser i oktober end sidste år øger fokus på økonomistyring hos byggevirksomheder. Herunder skal indtjeningen være bedre per ansat. Kurser, konsulentopgaver og rapporter om økonomistyring blomstrer nu.

Av, av!

De nye konkurstal for oktober i år gør ondt på bygge- og anlægsbranchen. Netop som det gik fremad, så virkede de nye månedstal på 63 konkurser som en mavepuster i bøllebanksklassen. Sidste år i oktober var der "kun" 57 konkurser, men et synligt symptom på, at branchen vil slå igen, ses på en ekstremt øget fokus på økonomi- og risikostyring.

Mange virksomheder er gennem krisen blevet skarpere, men en foreløbig kulmination ses nu, hvor en stribe kurser udbydes i økonomi-og risikostyring (se boks) – samtidig med et øget udbud af konsulentydelser, projekt "bedre bundlinje" hos Dansk Byggeri samt en ny rapport (netop fra oktober) skabt i samarbejde mellem revisionsgiganten Deloitte og Dansk Byggeri. Et centralt afsnit i den nye rapport "Analyse af bygge- og anlægsbranchen" handler præcis om økonomi- og risikostyring.

I en leder til den nye rapport skrevet af Lars Storr-Hansen, adm. direktør for Dansk Byggeri og Thomas Frommelt, partner i Deloitte, opfordrer de til øget fokus på lønsomhed og risikostyring, for - som der står i rapporten - "De bedste virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er kendetegnet ved god økonomistyring":

- Det kræver en række tiltag i den enkelte virksomhed, fastslår Lars Storr-Hansen og Thomas Frommelt. De fremhæver især:

- Mere effektiv sags- og byggestyring.

- Fokusering på kernekompetencer og skarpere udvælgelse af projekter, der skal bydes på.

- Optimering af arbejdskapitalen (indtjening per ansat, red.)

- Styrkelse af interne processer og kompetencer.

Mest risikable sies væk
Chefkonsulent hos Dansk Byggeri, Andreas Fenstrøm, uddyber overfor Licitationen – Byggeriets Dagblad, at skarpere økonomistyring også betyder, at man ikke skal tage så risikable projekter som hidtil.

- Vi ser via medierne større virksomheder have mindre fokus på høj toplinje, og større fokus på sikre, rentable projekter. De mest risikable sies væk. Men det sker også hos de mindre- og mellemstore. Også vores nye analyse med Deloitte viser, at virksomhederne er blevet skarpere på økonomi- og risikostyring. For mange har det været en udfordring at have is nok i maven til at sige nej til økonomisk tvivlsomme projekter, fortæller Anders Fenstrøm.

Mens mange store virksomheder har økonomidirektører, faste rådgivere og konsulenter, så er de mindre virksomheder ofte henvist til det løse konsulentmarked samt kurser, men ifølge Anders Fenstrøm skal de også bruge erfaring og mavefornemmelse.

- De skal ikke underbyde for enhver pris og håbe "at det går nok". Det lyder måske banalt, men Danske Bank ramte på et tidspunkt plet med sloganet "Gør det du er bedst til".

Fokus skal være på, hvad virksomheden er god til.

Stor forskel på økonomistyring
I afsnittet om økonomistyring i den nye rapport fra Deloitte og Dansk Byggeri er der en tydelig forskel på virksomheder med optimal økonomistyring – og dem uden. Det giver sig bl.a. udslag i indtjening per medarbejder: De 10 % bedste virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har et gennemsnitligt resultat per ansat på? 400.000 kr. i 2013 mod 70.000 kr. for den samlede branche. De 10 % bedste tjener derfor næsten syv gange mere pr. ansat.

Afkastet af den investerede kapital hos de bedste er også steget til 55 % i 2013. Det er en stigning på? 7 procentpoint i forhold til 2012. Branchen som helhed fik kun et afkast på 18 %.

For mange konkurser
Selv om konkurserne uventet steg denne oktober ændrer det ikke ved, at man formentlig samlet i 2014 vil se færre konkurser end i 2013. Chefkonsulent Andreas Fenstrøm siger dog, at tallet stadig er alt for højt.

- Når vi siger i omegnen af 500 konkurser i år er det en halvering i forhold til 2010, men i historisk perspektiv er 200 til 400 konkurser et normalår. Derfor er økonomistyring meget vigtig, fastslår Andreas Fenstrøm.

Der skal nemlig ikke meget til en ny stigning i konkurser: Deloitte og Dansk Byggeri vurderer, at 15 procent er i farezonen for at gå konkurs, da de har en soliditetsgrad på mindre end 15 procent og et afkast på investeret kapital på mindre end 10 procent.

Eksempler på nye kurser i økonomistyring

• Budgettering og økonomiopfølgning: 19. november 2014 i København. Kurset er især til bygherrer, som vil forbedre økonomistyringen. Underviser: Senior Manager Claus Jespersen fra afdelingen Management Consulting i KPMG.
• Risikostyring i byggebranchen. Seminaret holdes 2. december i København. Især for entreprenører, rådgivere, arkitekter, ejendomsudviklere.
• Profitable kontrakter: AB92 og ABT93. Seminaret holdes 24. marts 2015 i København.
• Copenhagen Property Summit 2015 holdes 20.- 21. maj 2015. Blandt underviserne er Jesper Pedersen, ekspert i risikostyring hos Rambøll.

Succes efter nedtur krævede hård økonomistyring

Da Lund Byggefirma A/S i 2011 fik Årets Fighter-pris var nettoresultatet stadig i minus. To år efter er alt i plus. Bag successen er ikke mindst hård økonomi- og risikostyring.

Af Keld Broksø
keld@kb-kommunikation.dk

Et lille byggefirmas op- og nedture i Tjele mellem Randers og Viborg får normalt ikke opmærksomhed fra resten af Danmark. Undtagen, når en fighterånd udløste Årets Fighter-pris i 2011, og firmaet siden har holdt dampen oppe ikke mindst ved stram økonomi- og risikostyring. Den var helt afgørende, fortæller Henrik Lund, som sammen med Kristine Lund driver Lund Byggefirma A/S.

For snart 45 år siden blev firmaet stiftet af Henriks far. Det gik godt. Lige til finanskrisen fra 2009 fik ordrebogen til gå fra bugnende til noget nær nul. Halvdelen måtte fyres. I 2011 var firmaet igen oppe på en snes medarbejdere, og firmaet fik Årets Fighter-pris blandt 246 kandidater af energiselskabet OK. Priskomiteen omfatter i dag folk som Jysks Lars Larsen, direktør Jens Bjerg Sørensen fra Schouw & Co, Bendt Bendtsen – tidl. erhvervsminister og nu medlem af Europa-Parlamentet, Jens Klarskov - direktør i Dansk Erhverv og tidligere i Dansk Byggeri – samt Jørgen Wisborg, direktør for OK a.m.b.a.

Lund Byggefirma A/S isolerer huse med papiruld og udfører renovering inden for tømrer- og snedkeropgaver. Men selv i 2011 var nettoresultatet trods Årets Fighter-pris i minus på 485.000 kr. I seneste regnskabsår 2013 er det hele til gengæld i plus: 473.000 i nettoresultat og 5,4 mio. i bruttofortjeneste. Egenkapitalen er fordoblet på de to år fra 1,5 til 3,1 mio. kr.

Hemmeligheden bag økonomistyringen
Hvad er hemmeligheden, når det kommer til økonomistyring? Henrik Lund er ikke i tvivl.

- Sagsstyring med fokus på økonomi var det primære. Timer og materialer skulle bogføres på den enkelte sag automatisk, så det hele ikke flød sammen. It-systemerne skulle snakke sammen, så vi fik overblik. Samtidig var godkendelse af fakturaer, som skulle følge de rigtige sager, noget der førhen tog to-tre uger. Det arbejde kom til at hænge for det var manuelt, kedeligt arbejde, som kom til sidst. Det sker ikke mere, fastslår Henrik Lund.

Også risikostyringen var afgørende.

- Typisk var der førhen en 80-20 fordeling på en sag, hvor de sidste 20 % var en risiko vi skulle arbejde mere i dybden med. Vi ser nu mere på sagerne ud fra om vi har usikkerhed i dem. Vi vil helst gøre det vi er bedst til, siger Henrik Lund.