Issues management – Hjælp til håndteringen af enkeltsager kan afgøre om du får succes – eller fiasko

Issues management er kommunikationssprog for rettidig omhu. Det handler om at være forberedt ikke alene på eksisterende sager, men også dem der kan opstå. De skal identificeres og håndteres inden interessenter eller pressen blander sig. For så kan det blive til en krise.

Der er masser af eksempler på, at selv små fejl bliver blæst op til en krise, hvis de håndteres uden ansvarlighed, handlekraft og dynamik. Salmonella i et parti kyllinger er ikke et problem, hvis forhandleren gør noget ved det omgående inden kunderne bliver syge. Men lader man sagen løbe linen ud og pressen blander sig, så mister man kontrollen, og resten af forretningen falder mod den røde bundlinje.

Issues management er helt konkrete handlinger i forhold til den enkelte sag. Vi afklarer din virksomheds budskab, hvem, hvor, hvornår og hvordan det skal fortælles.

Regel nr. 1: Sig sandheden – det er også nemmere at huske.

Men det er næsten lige så afgørende hvordan du fortæller sandheden for at sikre din forretning. Troværdighed, dynamik og resultater er kerneværdier hos KB Kommunikation – og det vil du mærke, når vi taler om issues management i din forretning.