Hold øje med den nye udbudslov

Medie: Magasinet Statsindkøb september 2014

Jeg har i seks år redigeret og skrevet Magasinet Statsindkøb – for offentlige indkøbere. Dvs. stofindsamling, artikler og ledere. Her en af lederne

Det er ganske spændende det udvalgsarbejde, som direktør Agnete Gersing er formand for. Det nye udbudslovudvalg, som skal skrive oplægget til den nye udbudslov, har i over et år arbejdet stort set ubemærket, men nu er der ved at ske noget:

Forarbejdet for lovudkastet skal gøres færdig formentlig sidst i oktober, det skal i høring i november – og formentlig fremlægges for Folketinget i februar 2015.

Det her er ikke blot tør embedsmandsjuristeri.

Det handler om, hvordan vi bedst forvalter offentlige indkøb for 290 milliarder om året. Arbejdet er i gang på grund af et nyt EU-direktiv, men nu skal også danske regler sikre, at det bliver nemmere for de offentlige ordregivere at lave udbud, og for virksomhederne at byde. Agnete Gersing vil også så vidt muligt også sikre lavere transaktionsomkostninger, siger hun i et interview med Statsindkøb i dette nummer.

Så langt så godt. Målet er helt rigtigt set. Men det stod sådan set også i det kommissorium, som kom i 2013 for udvalget. Det virkeligt interessante er nu, om loven også kommer over målstregen.

Der er grund til at holde øje med den nye udbudslov for - som det fremgår af interviewet her i Statsindkøb - så er der endnu intet konkret om, hvordan og hvilke regelændringer der bliver tale om. Der skal "blot" være mindre juristeri og mere købmandskab.

Og så er det, at det bliver nødvendigt at samle opmærksomheden og nærlæse udvalget bud på et lovforslag i det øjeblik det kommer.

  • Passer det, at udbud bliver nemmere?
  • Får vi lavere transaktionsomkostninger, når det kommer til stykket?
  • Bliver der mindre bøvl og dokumentation for private leverandører til det offentlige?
  • Bliver det nemmere at pleje godt købmandsskab i det offentlige?
  • Bliver der færre regler?

Eller er det bare noget vi siger?

Man skal bide mærke i, at der tilsyneladende er bred politisk enighed om kommissoriet for udvalget – og dermed bør der også være velvilje i Folketinget for at få det gennemført.

Det modsatte vil være en falliterklæring for i sig selv vil det nye EU-direktiv, som er rammen for udvalgsarbejdet, resultere i forbedringer. Øvelsen går altså ud på at få de forbedringer implementeret i dansk udbudsret, så vi får større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører.

Den røde tråd skal der holdes fast i – ikke blot af en regering, et udvalg og et konfliktfyldt Folketing, som har meget andet at se til. Det kræver også noget af alle aktører omkring de offentlige udbud. Selv om udvalget har repræsentanter fra bl.a. Advokatsamfundet , LO, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danske Regioner, DI, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Foreningen af offentlige indkøbere, Kommunernes Landsforening, SKI med mange flere, så er det også vigtigt, at folk, der har med udbud at gøre til daglig på det helt jordnære plan, også lader høre fra sig.

Tiden er knap.

Fra forslaget kommer fra udvalget til det skal gennem lovbehandling i Folketinget fra februar vil der kun være tre til fire og måske fem måneder at påvirke den endelige lov i. Man kan ikke udelukke, at der netop går juristeri og ikke købmandskab i processen, hvis både politikere og øvrige private som offentlige aktører undlader at påvirke processen.

Også derfor er der i høj grad grund til at holde øje med den nye udbudslov.