Frank Jensens fire skamstøtter

Medie: Berlingske Tidende - kommentar 10. juli 2013

Keld Broksø: Københavns overborgmester Frank Jensen (S) er på vej til at få rejst fire skamstøtter: Fire havvindmøller (på land) ud til Kalveboderne lige syd for Københavns Havn. Kom med på en kajaktur, Frank Jensen, og se hvad du er ved at ødelægge.

Overborgmester Frank Jensen (S) er en af mange kajakroere, som bruger Københavns Havn. Jeg vil gerne invitere dig blot et par kilometer sydpå, under Sjællandsbroen og under broen til Øresundstoget. En kajaktur i al fredsommelighed, og i en god demokratisk tone. Men jeg vil vise dig, hvad du (og SF-miljøborgmester Ayfer Baykal) er ved at ødelægge af naturområder med fire store, fejlplacerede vindmøller på 148 meters højde – fire gange Rundetårns højde.

Fejlplaceringen skader naturoplevelsen for Københavns Sydhavns lystsejlere, tusindvis af beboere fra københavnerbydelen Valby, som skal bruge en kommende badestrand ved Valbyparken.

Og de vil ødelægge en lille, ensom badestrand ved Hvidovre, som kommunen vil bruge hundreder af tusinder kroner på at udvikle. Endelig er møllerne dårligt nyt for tusindvis af cyklister og løbere, som bruger stien hele vejen rundt om vandet på en rute på 12 kilometer. Og så er der os roere. Du og jeg, Frank!

Ødelæggelsen af naturen ved Kalveboderne, som er fortsættelsen af Københavns Havn sydpå, er ikke noget, jeg bare finder på. Københavns egen høringsfrist sluttede sidste uge. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening – ja, selv Statens Naturstyrelse er imod på grund af støj, men i deres indsigelse fra 28. juni hedder det bl.a. også sådan her i embedsmandssprog om noget langt vigtigere:

»Vindmøllerne på Kalvebod Syd er foreslået placeret på landzonearealer beliggende i kystnærhedszonen. I henhold til planloven § 5b, stk. 1, 1) må der i kystnærhedszonen kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Idet Københavns Kommunes forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 for store vindmøller ved Kalvebod Syd ikke indeholder redegørelse for en sådan særlig begrundelse, fremsætter Naturstyrelsen indsigelse i forhold hertil.«

Altså: Man placerer ikke havmøller på land, Frank Jensen. Tom symbolpolitik.

Nu skal du høre, hvad jeg tror, der går galt for dig: Placeringen på land ved Kalveboderne af fire store havmøller skal ses som det, det er: Tom symbolpolitik for Københavns grønne ambitioner.

Problemet er, at København ødelægger rekreative områder for tusindvis af mennesker langs vandet både på Kalvebodernes Sjællands- og Amagerside. Hvidovre har endda tilbudt alternative placeringer ved Avedøre Holme, hvor der i forvejen er tre kæmpemøller. Det er i et industriområde uden rekreative områder og derfor særdeles velegnet til store vindmøller.

Af samme grund er hele Hvidovres kommunalbestyrelse enig om en skarp indsigelse. Alligevel vælger København nu en tåbelig placering, som ødelægger naturoplevelsen ved den badestrand, som Hvidovre bruger flere hundrede tusinde på at udbygge - samt den badestrand, som er planlagt ved Københavns egen Valbypark.

Målet om en CO2-neutral hovedstad er sympatisk, men det handler om CO-2 bundlinje – ikke om at placere møller til gene for andre blot for at score billige, politiske point for egne vælgere, som bor langt fra møllerne. Hvis havvindmøller på land ikke generer, så er muligheden oplagt på Ørestad Boulevard, Rådhuspladsen, ved Knippelsbro, Islands Brygge. Men det tør Frank Jensen og Københavns politikere formentlig ikke.

Der er også kun tale om fire ud af 130 planlagte møller, og derfor er alene antallet tydelig for den symbolhandling, som eftertiden derfor må betegne som »Frank Jensens skamstøtter«.

Selvfølgelig kan man finde bedre placeringer til de sidste fire møller også. Det er ikke for sjov, når store naturorganisationer og borgergrupper ikke kan se fornuften i de fire havvindmøller på land klos op ad fredede områder og i fuglebeskyttelsesområder på Vestamager og ved Lodsparken/Kystagerparken overfor. En kløvet ørn i Nordjylland – afbildet i medierne – viste tydeligt, hvilken effekt store møller kan have for fuglelivet. Er det, hvad Frank Jensen, Ayfer Baykal og København vil have? Det er svært at tro. København bør genfinde fornuften og placere havmøller, hvor de hører hjemme: Ved åbent hav og ikke i en naturskøn lomme med fredede områder lige ved hovedstaden – når nu andre muligheder er til stede.

Som sagt: Min invitation til en kajaktur i Kalveboderne står åben. Det bliver med garanti en hyggelig, udbytterig tur i et (endnu) dejligt naturområde. Ring eller skriv bare.