En ny test skal bremse stigningen i ulykker med elscootere

Medie: Ældresagen NU!

2013: Socialstyrelsen arbejder nu på landets første test af kørefærdighederne hos elscooterkørere, og testen vil være klar til næste sommer. Der er behov for testen inden skaderne løber løbsk, for salget af elscootere stiger og stiger til stor glæde for de fleste – og til skade for en stigende gruppe i sær ældre, som vælter med elscootere eller skader sig selv og andre.

Rigspolitiets Færdselsafdeling bakker varmt op om den ny test.

Af Keld Broksø
keld@kb-kommunikation.dk

Socialstyrelsen skaber nu den første test herhjemme af kørefærdighederne hos danskere, som bruger elscootere. Testen vil være klar fra næste sommer, og den er direkte afledt af en fornemmelse af en stærk stigning af tilskadekomne på elscootere og kabinescootere - også kendt som minielbiler – samt i elkørestole. Stigningen i ulykker følger et eksplosivt stigende salg af især elscootere og el-minibiler, der er et alternativ til især ældre mennesker, som enten har fået frataget kørekortet pga. alder eller har skavanker, som gør det svært at køre almindelig bil.

Her er elscootere smarte fordi de kun kan køre højst 15 km/t og kan bruges på cykelstier. De fås tilmed både åbne og som kabinescootere med sædevarme, vinduesviskere og lys så man kan komme tørskoet frem på alle tider af døgnet.

Men seniorforsker i Socialstyrelsen, Åse Brandt, påpeger, at alle, der har sagsbehandlet ansøgninger om elscootere og i øvrigt elkørestole ved, at der også er stigning i ulykker. Enten hvor brugeren vælter med sit elkøretøj, eller hvor man på anden måde og skader andre. Når der kun er en fornemmelse for en stærk stigning i ulykker skyldes det, at den eneste statistik Socialstyrelsen kan arbejde med, er indberetninger fra enkelte skadestuer, mens Danmarks Statistik og Vejdirektoratet ikke kan trække de små elkøretøjer ud af ulykkesstatistikken. Der er kun indberetninger fra fem skadestuer fra perioden 2000-2009: Her var der 107 ulykker med elscootere og 81 med elkørestole. Beskrivelsen »Væltet på elscooter. Brud på kraveben« er typisk. I flere tilfælde har brugerne dog været i færdselsuheld, er kørt ind i andre personer, over deres fødder eller er kommet til skade ved af- eller påstigning. Næsten halvdelen af de indberettede skader gav kvæstelser og blå mærker, en fjerdedel i brud og en femtedel i åbne sår. De fleste ulykker fandt netop sted blandt ældre brugere. Omfanget af ulykker kan man ikke afgøre ud fra i den lille undersøgelse, som ikke omfatter alle skadestuer, og mange ulykker ikke medfører skadestuebesøg. Men en australsk spørgeskemaundersøgelse fra 2010 viser, at 21 % af alle brugere af elscootere eller elkørestole har været involveret i ulykker det seneste år.

- Vi må konstatere, at der kommer flere og flere elscootere og folk får dem uden videre – og så tit bare ud i trafikken uden, at de kan det basale. Det typiske vi hører er, at de vælter ned over en fortovskant. Der er stor forskel på at køre en elscooter og en bil. Der er en anden teknik, og man skal også kunne bakke med den, konstaterer Åse Strand, som forbereder den nye køretest.

Ikke et kørekort
- Der bliver ikke tale om et egentligt kørekort til elscootere, men om en test af evnerne til at køre. Testen kan så følges op af træning der hvor ældre kan have svage køreegenskaber. I første omgang tror vi kommunerne er interesserede i testen, når de stiller elscootere gratis til rådighed gratis. Men også forhandlere tror vi kommer med på ideen. De ønsker formentlig ikke at sælge noget, hvor køberne kan komme til skade, siger Åse Brandt.

Socialstyrelsen har indtil videre fået oversat en canadisk test og tre udvalgte kommuner tester elscooterbrugere og elkørestolsbrugere inden testen frigives ved sommertid. Socialstyrelsen håber, at testen sammen med forbedring af tilgængelighed i hjemmet, bedre vedligeholdelse, brug af sikkerhedssele og en bedre formidling af hjælpemidler kan bremse ulykkerne. Det viser i det mindste svar i international forskningslitteratur, mens Danmark ikke før til sommer får systematiske og standardiserede metoder til køretræning på elscootere i Danmark. Det har eksempelvis Nordamerika, hvor udviklingen af redskaber til køretest og træning har været i gang i 20 år blandt andet på standardiserede baner og i naturligt miljø.

Rigspolitiet begejstret
Rigspolitiets Færdselsafdeling modtager nyheden om den kommende test med begejstring.

- Vi hilser det initiativ med testen meget velkommen. Alt der kan nedbringe antallet af trafikuheld er godt, fastslår kommunikationsrådgiver Carsten Andersen fra Rigspolitiet.